این همه جابجا شدن و مهاجرت خوب نیست.

 

ولی خوب کیفیت خوب خدمات هاست و قیمت های خوبترش باعث شد که به سرویس رایگان برگردم. چند بار سرویس هاست کلا پرید و من نه وقتش رو داشتم و نه تخصصش. دوست داشتم یک جایی باشد که همیشه باشد.

 

با بررسی هایی که داشتم سرویس blog.ir سرویس خوبیه و نسبتا با ثبات پایدار. پرشین بلاگ که خودش وبلاگم رو بی هیچ دلیلی یک روز فیلتر کرد و تمام نوشته هام رو پاک ردم. بلاگفا هم که هر روز یک جور بازی داشت. برای حذف اینجا یه دلیل دیگه هم داشتمو دامنه ir اطلاعات مالک دامنه رو بی تعارف به همه می ده!  ضمن این که بخش نظرات سایت هم خراب شده بود و حوصله پیگیری برای درست کردنش نداشتم.

 

امیدوارم دیگه نیازی به جابجایی نباشه. چون دیگه حوصله شو ندارم.

حوصله انتخاب اسم هم برای وبلاگ نداشتم.

 

شد  ج . خ   ینی جیم خه

 

http://jimkhe.blog.ir/

 

این سایت هم خود به خود یه مدت دیگه از بین می ره.